Disclaimer - Mediumsconsultancy

© 2019 vsn consultancy is handelsnaam ook de oprichter-eigenaar van mediumsconsultancy telecommunicatie /consulting bedrijf voor bellen, mailen, chatten. Heeft  VSN consultancy   een maatschappelijke ondersteunde adviserende hulp rol voor maatschappelijk spirituele hulp met ondersteunend belang voor de maatschappij.  VSN consultancy   is niet aansprakelijk voor uitkomsten en resultaten. Als er informatie van VSN consultancy   van deze site gebruikt wordt door derde zonder dat daar schriftelijke toestemming voor is gegeven, zal daar direct zonder melding / aangiften van gedaan worden.  VSN consultancy   zal hard optreden met betrekking tot misbruik misleiding kopieergedrag door nieuwe AVG / GDPR wet.  VSN consultancy zal ook de wet en regelgeving van concurrentiebeding / concurrentievoordeel / concurrentiestrategie / carrousel fraude voor bel / chat / email toepassen. Voor deze site dient U 18 jaar en ouder te zijn:

Onder voorbehoud van prijzen, spel- tikfouten hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. VSN consultancy is hier niet aansprakelijk voor.

Alle consulten bellen, mailen, chatten, zijn moment opnamen waardoor er geen rechten aan de uitkomsten en resultaten worden verleent.

Wij geven geen geld terug aankoop blijft aankoop., mits er anders is overeengekomen

© 2019 VSN Consultancy / www.mediumsconsultancy.nl
© 2019 VSN Consultancy / www.helderziendenmediums.nl
© 2019 VSN Consultancy / www.mediumsparagnostenchat.nl    De informatie verzonden van info@mediumsconsultancy.nl met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht van info@mediumsconsultancy.nl (en bijlagen) zijn vertrouwelijk van aard zijn en vallen binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender direct hierover / onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.